• język migowy
BIP
Grafika BIP

Ogłoszenie o możliwości składania uwag do oferty na realizację zadania publicznego-Klub Szachowy Gambit

Wójt Gminy Gorzyce informuje, że w dniu 19.05.2022 r. Klub Szachowy Gambit z siedzibą w Gorzycach złożył uproszczoną ofertę realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pod nazwą “Cykl szkoleniowy dla członków Klubu Szachowego Gambit Gorzyce” w terminie 01.10.2022 r.- 15.12.2022 r. z pominięciem otwartego konkursu ofert. Uznając celowość realizacji zadania publicznego przez w/w podmiot na podstawie art. 19 a, ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. Poz. 1057) informuję, że do dnia 30.05.2022 r. do godz. 17.00 można zgłaszać uwagi dotyczące złożonej oferty. Uwagi należy składać w formie pisemnej na adres tutejszego Urzędu - ul. Kościelna 15 , 44-350 Gorzyce lub e-mailem na adres gorzyce@gorzyce.pl z dopiskiem „uwagi do oferty Klubu Szachowego Gambit Gorzyce”. Po upływie wyżej określonego terminu oraz rozpatrzeniu zgłoszonych uwag, Wójt Gminy Gorzyce niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego z Klubem Szachowym Gambit.

Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-05-23 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 197
Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego.pdf 442.72KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
Jambor Aleksandra 2022-05-23 14:25
Aktualizacja publikacji
Futerska Beata 2024-03-25 12:50
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2024-03-25 12:50
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2024-03-25 12:50
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
7
do góry