• język migowy
BIP
Grafika BIP

Kierowane do Wójta Gminy

Petycje - znaleziono: 16
Lp. Podmiot składający Przedmiot Data złożenia petycji Status
1 Szulc - Efekt Sp. z o.o. Prezes Zarządu - Adam Szulc Petycja zapewniania bezpośredniego dostępu do danych przestrzennych dla aktów planowania przestrzennego (APP) oraz ich udostępniania za pomocą usług sieciowych (wyszukiwania, przeglądania i pobierania) 2022-12-21 rozpatrywana
2 Klub Sportowy "Czarni" Gorzyce Petycja o możliwość bezpłatnego korzystania z boiska Orlik 2022-01-25 rozpatrzona
3 Tomasz Seremet Petycja w sprawie przekazania informacji do podległych jednostek edukacyjnych 2021-09-17 rozpatrzona
4 [wyłączona jawność] Petycja w sprawie wprowadzenia ruchu jednokierunkowego na ul. Kościelnej w Olzie 2021-08-03 rozpatrzona
5 [wyłączona jawność] Petycja w sprawie likwidacji progów zwalniających na ul. Wałowej w Bełsznicy 2021-06-28 rozpatrzona
6 Farnów Dorota Petycja o otworzenie żłobka w obecnej świetlicy wiejskiej w Osinach 2020-07-21 rozpatrzona
7 [wyłączona jawność] Wykorzystywanie narzędzi związanych z Internetem i informatyzacją przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gorzyce 2020-05-04 rozpatrzona
8 [wyłączona jawność] Petycja w sprawie lokalizacji Zakładu Mas Bitumicznych- Asfaltowni na terenie Gminy Lubomia 2020-03-02 przekazanie petycji do podmiotu właściwego
9 [wyłączona jawność] Ptetycja w sprawie lokalizacji Zakładu Mas Bitumicznych- Asfaltowni na terenie Gminy Lubomia 2020-02-24 przekazanie petycji do podmiotu właściwego
10 [wyłączona jawność] Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych 2020-01-27 rozpatrzona
Drukuj
Liczba odwiedzin
1
do góry