• język migowy
BIP
Grafika BIP

Kierowane do Wójta Gminy

Petycje - znaleziono: 11
Lp. Podmiot składający Przedmiot Data złożenia petycji Status
1 Farnów Dorota Petycja o otworzenie żłobka w obecnej świetlicy wiejskiej w Osinach 2020-07-21 rozpatrzona
2 [wyłączona jawność] Wykorzystywanie narzędzi związanych z Internetem i informatyzacją przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Gorzyce 2020-05-04 rozpatrzona
3 [wyłączona jawność] Petycja w sprawie lokalizacji Zakładu Mas Bitumicznych- Asfaltowni na terenie Gminy Lubomia 2020-03-02 przekazanie petycji do podmiotu właściwego
4 [wyłączona jawność] Ptetycja w sprawie lokalizacji Zakładu Mas Bitumicznych- Asfaltowni na terenie Gminy Lubomia 2020-02-24 przekazanie petycji do podmiotu właściwego
5 [wyłączona jawność] Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych 2020-01-27 rozpatrzona
6 [wyłączona jawność] Petycja dotycząca opłaty za wywóz odpadów komunalnych 2019-11-22 rozpatrzona
7 Tomasz Miłowski Petycja o zainicjowanie i przeprowadzenie bez zbędnej zwłoki akcji edukacyjnej w zakresie właściwego użytkowania kot łów na paliwa stałe 2019-11-15 rozpatrzona
8 [wyłączona jawność] Petycja dotycząca zaniechania organizacji rajdu samochodowego na terenie wsi Odra 2019-07-11 rozpatrzona
9 [wyłączona jawność] Petycja w sprawie budowy drogi do nowo powstałych domów przy ul. Polnej w Olzie 2019-04-29 rozpatrzona
10 [wyłączona jawność] Petycja w sprawie kontynuacji funkcjonowania oddziału integracyjnego w Przedszkolu Publicznym w Turzy Śląskiej 2019-03-29 rozpatrzona
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry