• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Zagospodarowanie przestrzenne

Zagospodarowanie przestrzenne

Jakie sprawy załatwisz w ramach planowania przestrzennego

  • Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu planu
  • Przyjęcie i rozpatrzenie uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w okresie jego wyłożenia do publicznego wglądu i w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o wyłożeniu projektu studium
  • Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu
  • Przyjęcie i rozpatrzenie wniosku do sporządzanego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w terminie wyznaczonym w ogłoszeniu o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia studium
  • Ustalenie wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przed zbyciem nieruchomości
  • Wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
  • Wydanie wypisów i wyrysów ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)
  • Złożenie wniosku o sporządzenie lub zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (miasta)

 

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Obsługi Klienta - parter, 
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 18:49
Aktualizacja publikacji
Futerska Beata 2022-04-22 12:09
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2022-04-22 12:09
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2022-04-22 12:09
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
470
do góry