• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Urbanistyka, architektura - kopie dokumentów

Urbanistyka, architektura - kopie dokumentów

Wydanie potwierdzonych kopii dokumentów z zakresu budownictwo, architektura, urbanistyka

W każdym stadium postępowania organ administracji publicznej obowiązany jest umożliwić stronie przeglądanie akt sprawy oraz sporządzanie z nich notatek i odpisów.
Strona może żądać uwierzytelnienia sporządzonych przez siebie odpisów z akt sprawy lub wydania jej z akt sprawy uwierzytelnionych odpisów, o ile jest to uzasadnione ważnym interesem strony.
Organ administracji państwowej obowiązany jest wydać kopie, gdy chodzi o potwierdzenie faktów albo stanu prawnego, wynikających z prowadzonej przez ten organ ewidencji, rejestrów bądź innych danych znajdujących się w jego posiadaniu.
Organ administracji państwowej, przed wydaniem kopii, może przeprowadzić w koniecznym zakresie postępowanie wyjaśniające.

Wzory dokumentów i procedury:

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się na stronie: https://www.sekap.pl/katalog.seam

Miejsce załatwienia sprawy:

Biuro Obsługi Klienta - parter, 
44-350 Gorzyce, ul. Kościelna 15

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 18:53
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-01-09 14:32
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2020-01-09 14:32
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2020-01-09 14:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
4
do góry