• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Cmentarze komunalne/Wytyczne - zabudowa nagrobków

Wytyczne - zabudowa nagrobków

WYTYCZNE GMINY GORZYCE W ZAKRESIE ZABUDOWY NAGROBKÓW NA CMENTARZU KOMUNALNYM W ROGOWIE PRZY UL. LIPOWEJ I UL. PARKOWEJ

1) W celu uniknięcia nieprawidłowości w zakresie zabudowy nagrobków na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul. Lipowej i ul. Parkowej zwracamy uwagę na konieczność dostosowania wielkości nagrobków do rozmiarów grobów wynikających z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008 r. w sprawie wymagań, jakie muszą spełniać cmentarze i inne miejsca pochówku zwłok i szczątków.

2) Wymiary grobów, do których należy dostosować wielkość nagrobków (należy uwzględnić posadzkę nagrobka):
- grób pojedynczy: długość 2,0 m, szerokość 1,0 m
- grób podwójny: długość 2,0 m, szerokość 1,8 m
- grób urnowy: długość 0,7 m, szerokość 0,8 m
- grób dziecięcy: długość 1,2 m, szerokość 0,6 m
- grób murowany pojedynczy: długość 2,2 m, szerokość 1,0 m
- grób murowany podwójny: długość 2,2 m, szerokość 1,8 m.

3) Wykonawca nagrobka ma obowiązek zapoznać się z terenem, dokonać niezbędnych pomiarów oraz w razie wątpliwości skontaktować się z Urzędem Gminy w Gorzycach pod numerem telefonu (32) 4513056 wew. 49.

4) Niedopuszczalne jest nieuzasadnione podwyższanie nagrobka, niedostosowanie jego lokalizacji względem pozostałych nagrobków w danym rzędzie oraz niedostosowanie wymiarów do wytycznych. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, Wykonawca będzie zobowiązany do przebudowy nagrobka na własny koszt, zgodnie z zaleceniami Urzędu Gminy w Gorzycach.

5) Wykonawca zobowiązany jest do uprzątnięcia terenu wokół prowadzonych prac oraz zagospodarowania we własnym zakresie materiału i odpadów po zabudowie nagrobka.

6) Dopuszcza się zabudowę przejścia pomiędzy grobami z zachowaniem jego szerokości co najmniej 0,5 m. Zabudowa przejścia pomiędzy grobami, a także pomiędzy chodnikami a grobem powinna znajdować się na poziomie chodnika. W przypadku, gdy spadek terenu uniemożliwia zabudowanie przejścia zgodnie z wytycznymi, należy zgłosić powyższe w Urzędzie Gminy w Gorzycach pod numerem telefonu (32) 4513056 wew. 49 celem ustalenia warunków zabudowy w terenie.

7) Dopuszcza się zabudowę składanych ławeczek po uprzednim wyrażeniu pisemnej zgody. Lokalizacja ławeczki nie może wykraczać poza przydzielone miejsce grobowe.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
Kisiała Katarzyna 2020-05-18 16:24
Aktualizacja publikacji
Kisiała Katarzyna 2021-09-21 14:43
Wytworzenie publikacji
Katarzyna Kisiała 2021-09-21 14:43
Zatwierdzenie
Katarzyna Kisiała 2021-09-21 14:43
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
28
do góry