• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 29
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne w Olzie przy ul. Kolejowej oraz przy ul. Wiejskiej 2021-01-08 2021-01-21 15:30:00
Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Gorzyce 2021-01-07 2021-01-18 13:00:00
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku. 2020-12-31 2021-01-08 14:00:00
Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich oraz unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych. 2020-12-18 2020-12-28 17:00:00
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych oraz wyłapywanie zwierząt. 2020-12-18 2020-12-28 17:00:00
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku. 2020-12-18 2020-12-28 17:00:00
Zakup paliw płynnych na rok 2021 2020-12-17 2020-12-28 17:00:00
Wycinka drzewa rosnącego na rowie przy ul. Palarni w Rogowie wraz z wykupem 2020-11-17 2020-11-26 15:30:00
Wykonanie bieżącej konserwacji rowu na terenie Gminy Gorzyce w 2020 r. 2020-11-17 2020-11-26 15:30:00
Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku gminnego położonego w Gorzycach przy ul. Raciborskiej 27 2020-10-26 2020-11-02 10:00:00
Przyjęcie odpadów o kodzie 200201- odpady ulegające biodegradacji 2020-10-21 2020-10-30 11:12:24
Wycinka drzew oraz cięcia sanitarno-korygujące w sołectwach: Rogów, Turza Śl., Gorzyce,Olza. 2020-10-21 2020-10-30 14:00:00
Wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie Gminy Gorzyce w 2020 r. 2020-10-08 2020-10-16 14:00:00
Remont portierni (stróżówki) na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej 2020-09-16 2020-09-25 14:00:00
Zakup wraz z transportem węgla, eko-groszku dla potrzeb budynków gminnych. 2020-08-20 2020-09-07 17:00:00
Zakup wraz z montażem i transportem do Zamawiającego wiat przystankowych w ilości 8 sztuk 2020-07-17 2020-07-31 00:00:00
Rogów - budowa oświetlenia ulicznego na ul. Wyzwolenia 2020-06-27 2020-07-06 12:00:00
Montaż oznakowania i barier energochłonnych przy drogach wewnętrznych w Gminie Gorzyce 2020-06-03 2020-06-15 17:00:00
Wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie Gminy Gorzyce w 2020 r. 2020-05-21 2020-06-05 14:00:00
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót w celu realizacji zadań gminnych 2020-05-06 2020-05-15 08:38:22
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry