• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 43
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Utwardzenie fragmentu ul. Granicznej w Czyżowicach 2021-07-22 2021-08-13 09:00:00
Dowóz dziecka z miejsca zamieszkania do Zespołu Szkolno-Rewalidacyjnego Szkoła Życia w Rybniku, ul. Orzepowicka 15A 2021-07-16 2021-07-27 15:00:00
Wycinka i wykup drzew w Sołectwie Gorzyce, Gorzyczki, Turza Śl. 2021-07-13 2021-07-30 09:43:35
Turza Śl. - wykonanie odwodnienia przy ul. Zwycięstwa 2021-06-10 2018-06-20 09:00:00
Rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul. Parkowej 2021-06-10 2021-06-17 09:00:00
Budynek całoroczny z przeznaczeniem pod stróżówkę z magazynem, łazienką i aneksem kuchennym 2021-05-21 2021-06-08 12:00:00
Rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul. Parkowej 2021-05-21 2021-06-02 09:00:00
Wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie Gminy Gorzyce 2021-05-11 2021-05-28 12:00:00
Wycinka drzew oraz krzewów w sołectwie Bluszczów wraz z wykupem drewna 2021-05-06 2021-05-14 12:00:00
Wykonanie, dostarczenie i montaż elementów ścieżki edukacyjnej zgodnie z projektem "Rozbudowa placu zabaw o ścieżkę dydaktyczno-przyrodniczo-edukacyjną przy GOTSiR Nautica" 2021-04-27 2021-05-10 11:07:14
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót w celu realizacji zadań gminnych 2021-03-31 2021-04-09 12:00:00
Remont budynku przy LKS Gorzyce i przy SP Gorzyce nr 1 2021-03-29 2021-04-08 13:00:00
Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego kruszywa budowlanego 2021-03-17 2021-03-26 12:00:00
FS Gorzyce - zagospodarowanie terenu przy GCK w Gorzycach - budowa drewnianej wiaty rekreacyjnej oraz 2 lamp oświetleniowych 2021-03-01 2021-03-12 12:00:00
Wycinka drzew i cięcia pielęgnacyjne w Olzie przy ul. Kolejowej oraz przy ul. Wiejskiej 2021-01-08 2021-01-21 15:30:00
Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Gorzyce 2021-01-07 2021-01-18 13:00:00
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku. 2020-12-31 2021-01-08 14:00:00
Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich oraz unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych. 2020-12-18 2020-12-28 17:00:00
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych oraz wyłapywanie zwierząt. 2020-12-18 2020-12-28 17:00:00
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych oraz zapewnienie im miejsca w schronisku. 2020-12-18 2020-12-28 17:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry