• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 120
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wycinka drzew i wykup drewna na działce nr 172/40 k.m 9 obręb Gorzyce oraz działce 36 k.m. obręb Gorzyce. 2023-02-02 2023-02-13 17:00:00
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 12 szt. laptopów zgodnie z wytycznymi podanymi w Załączniku nr 1 do zapytania dla zadania pn.: „ Doposażenie bazy dydaktycznej jednostek oświatowych w Gminie Gorzyce dla uczniów pochodzących z Ukrainy” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „ Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- GMINA GORZYCE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2023-01-24 2023-01-31 14:52:11
Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie 2023-01-20 2023-01-27 09:00:00
Cięcia sanitarne drzew 2023-01-05 2023-01-16 17:00:00
Przyjęcie i zapewnienie miejsca w Schronisku bezdomnym zwierzętom (kot, pies). 2022-12-23 2022-12-30 14:00:00
Przyjęcie i zapewnienie miejsca w Schronisku bezdomnym zwierzętom (kot, pies). 2022-12-12 2022-12-21 15:30:00
Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 2022-12-12 2022-12-21 15:30:00
Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich oraz unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych. 2022-12-12 2022-12-21 15:30:00
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych oraz transport do schroniska. 2022-12-12 2022-12-21 15:30:00
Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Gminy Gorzyce wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła dla budynku OSP i Gminnej Biblioteki w Rogowie 2022-12-08 2022-12-19 09:00:00
Wycinka drzew i cięcia sanitarno-korygujące na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej 7 - działka nr 77 i nr 1172/69, k.m. 1 obręb Olza. 2022-11-23 2022-11-29 10:00:00
Cięcia sanitarne drzew na terenie Gminy Gorzyce 2022-11-21
Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czyżowice w zakresie budowy chodnika i wykonania przejścia dla pieszych 2022-11-15 2022-11-21 10:00:00
Wycinka drzew na drodze wewnętrznej odnodze ul. Czyżowickiej w Bełsznicy - działka nr 271, k.m. 2 obręb Bełsznica. 2022-11-10 2022-11-17 10:00:00
Konserwacja i czyszczenie rowu w Uchylsku na długości 200 mb. 2022-11-08 2022-11-15 15:30:00
Konserwacja i odbudowa rowu w Rogowie ( odnoga rowu Rogów-Bluszczów na przeciwko ul. Dołki ) na długości 115 mb. 2022-11-08 2022-11-15 15:30:00
Odbudowa rowu zadanie: „Rogów- odbudowa fragmentu rowu przy ul. Sportowej.” 2022-11-08 2022-11-15 15:30:00
Przebudowa drogi gminnej ul. Nowa w miejscowości Czyżowice w zakresie budowy chodnika i wykonania przejścia dla pieszych 2022-11-08 2022-11-14 10:00:00
Cięcia sanitarne drzew na terenie Gminy Gorzyce 2022-10-25 2022-11-10 15:30:00
Czyżowice - wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy Przedszkola Publicznego 2022-10-18 2022-10-25 09:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
1448
do góry