• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 85
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie konserwacji rowu na terenie Gminy Gorzyce w 2022r. w rej. ul Bogumińskiej 72 w Olzie 2022-07-06 2022-07-22 14:00:00
Wykonanie bieżącej konserwacji rowów na terenie Gminy Gorzyce w 2022 r." 2022-06-22 2022-06-30 15:00:00
Wykonanie konserwacji rowu na terenie Gminy Gorzyce w 2022r. w rej. ul Bogumińskiej 72 w Olzie 2022-06-22 2022-06-28 14:30:00
Turza Śl. - budowa chodnika w kierunku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego 2022-06-21 2022-07-04 10:00:00
Budowa oświetlenia ulicznego zgodnie z załączonymi projektami budowlano-wykonawczymi , specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych i przedmiarami robót 2022-06-08 2022-06-15 12:00:00
Turza ŚL. - remont kaplicy przy ul. Powstańców 2022-05-24 2022-05-30 09:00:00
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót w celu realizacji zadań gminnych 2022-03-29 2022-04-05 15:30:00
Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego kruszywa budowlanego 2022-03-25 2022-04-04 12:00:00
Wycinka drzew i cięcia sanitarno-korygujące na działce nr 878/18, k.m. 4 obręb Gorzyce. 2022-03-09 2022-03-25 10:00:00
Koszenie roślinności przy drogach rolniczych Rogów-Bluszczów na długości 2321 mb o orientacyjnej powierzchni 15 381 m2 po obu stronach drogi ( odcinek 1 -7). 2022-03-03 2022-03-18 12:00:00
Pielęgnacja zieleni na terenie Gminy Gorzyce 2022-02-18 2022-02-24 13:00:00
Kastracja i sterylizacja zwierząt właścicielskich (psów i kotów) mieszkańców Gminy Gorzyce. 2022-02-08 2022-02-16 15:30:00
Wykonanie dokumentacji technicznej mającej na celu stabilizację koryta rowu w rejonie ul. Wiejskiej w Czyżowicach. 2022-01-27 2022-02-28 17:00:00
„Rozbudowa kwater wraz z alejkami na cmentarzu komunalnym w Rogowie przy ul. Parkowej” (strona lewa) 2022-01-26 2022-02-07 10:00:00
Remont pomieszczeń gospodarczych na archiwum 2022-01-11 2022-01-26 15:00:00
Zakup wraz z transportem węgla, eko-groszku dla potrzeb budynków gminnych. 2022-01-03 2022-01-10 17:00:00
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych oraz transport do schroniska. 2021-12-30 2022-01-10 17:30:00
Zakup paliw płynnych 2021-12-22 2021-12-30 15:30:00
Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt w 2022r. 2021-12-21 2021-12-27 17:00:00
Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich oraz unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych w 2022r. 2021-12-21 2021-12-27 17:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry