• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 128
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
„Bluszczów- Odbudowa ujścia rowu Rogów - Bluszczów do cieku Łęgoń. „ 2023-05-17 2023-06-01 15:30:00
Wycinka drzew 2023-05-15 2023-05-31 13:24:54
Dostawa wraz z instalacją wagi samochodowej zagłębionej wraz z systemem pomiarowym oraz oprogramowaniem wagowym 2023-04-27 2023-05-08 17:00:00
Wycinka drzew i wykup drewna na działce nr 158 k.m 7 obręb Rogów rejon ul. Palarni. 2023-04-17 2023-05-04 15:30:00
Demontaż, transport i utylizacja eternitu od mieszkańców z terenu Gminy Gorzyce. 2023-04-14 2023-04-21 14:00:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Kolonia Fryderyk - wykonanie projektu przebudowy odnogi ul. Leśnej". 2023-03-21 2023-03-30 12:00:00
Cięcia sanitarno-korygujące na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej 7 - działka nr 1172/69, k.m. 1 obręb Olza. 2023-03-06 2023-03-23 10:00:00
Usunięcie dwóch drzew z nieruchomości 246/158 wraz z uprzątnięciem terenu oraz wykupem drewna 2023-02-17 2023-03-03 14:00:00
Wycinka drzew i wykup drewna na działce nr 172/40 k.m 9 obręb Gorzyce oraz działce 36 k.m. obręb Gorzyce. 2023-02-02 2023-02-13 17:00:00
Dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem: 12 szt. laptopów zgodnie z wytycznymi podanymi w Załączniku nr 1 do zapytania dla zadania pn.: „ Doposażenie bazy dydaktycznej jednostek oświatowych w Gminie Gorzyce dla uczniów pochodzących z Ukrainy” zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „ Wsparcie dla uczniów z Ukrainy- GMINA GORZYCE” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2023-01-24 2023-01-31 14:52:11
Projekt termomodernizacji budynku ZSP w Rogowie 2023-01-20 2023-01-27 09:00:00
Cięcia sanitarne drzew 2023-01-05 2023-01-16 17:00:00
Przyjęcie i zapewnienie miejsca w Schronisku bezdomnym zwierzętom (kot, pies). 2022-12-23 2022-12-30 14:00:00
Przyjęcie i zapewnienie miejsca w Schronisku bezdomnym zwierzętom (kot, pies). 2022-12-12 2022-12-21 15:30:00
Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych, unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt. 2022-12-12 2022-12-21 15:30:00
Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich oraz unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych. 2022-12-12 2022-12-21 15:30:00
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych oraz transport do schroniska. 2022-12-12 2022-12-21 15:30:00
Wykonanie projektu adaptacji pomieszczeń na potrzeby Gminy Gorzyce wraz z termomodernizacją i wymianą źródła ciepła dla budynku OSP i Gminnej Biblioteki w Rogowie 2022-12-08 2022-12-19 09:00:00
Wycinka drzew i cięcia sanitarno-korygujące na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej 7 - działka nr 77 i nr 1172/69, k.m. 1 obręb Olza. 2022-11-23 2022-11-29 10:00:00
Cięcia sanitarne drzew na terenie Gminy Gorzyce 2022-11-21
Drukuj
Liczba odwiedzin
2438
do góry