• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne poniżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 162
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Zapytanie cenowe - Remont dachu na budynku OSP Bełsznica na parceli nr 488/137 zlokalizowanej w Bełsznicy przy ul. Raciborskiej. 2024-05-22 2024-06-07 15:30:00
Demontaż, transport i utylizacja eternitu od mieszkańców z terenu Gminy Gorzyce. 2024-04-03 2024-04-12 14:00:00
Koszenie drogi gminnej ul. Rogowskiej w Rogowie, odnogi ul. Bogumińskiej w Gorzycach, ul. Wilkowiec w Gorzyczkach oraz koszenie roślinności przy drogach rolniczych Rogów-Bluszczów 2024-04-03 2024-04-10 12:00:00
Wycinka drzew w Olzie i Bluszczowie 2024-04-02 2024-04-12 14:00:00
Likwidacja stacji transformatorowej na terenach rekreacyjno-wypoczynkowych w Olzie przy ul. Kolejowej 2024-03-07 2024-03-15 12:00:00
Remont 2-ch przepustów na drodze gminnej ulicy Wyzwolenia w miejscowości Rogów. I - Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie dojazd do posesji 61A i 63 II - Remont przepustu na skrzyżowaniu drogi gminnej ulicy Wyzwolenia w Rogowie (nr drogi : 510194S) 2024-03-06 2024-03-12 10:00:00
Zakup wraz z dostawą do Zamawiającego kruszywa budowlanego 2024-02-19 2024-02-26 10:00:00
Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót w celu realizacji zadań gminnych 2024-02-19
Uzupełnienie oznakowania szlaku rowerowego „Udostępnienie Odry i Olzy” na terenie Gminy Gorzyce. 2024-02-15 2024-02-23 10:00:00
Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt dzikich oraz unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych. 2023-12-18 2023-12-27 15:30:00
Zapewnienie całodobowej opieki w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt bezdomnych oraz unieszkodliwianie zwłok zwierzęcych. 2023-12-18 2023-12-27 15:30:00
Wyłapywanie bezpańskich zwierząt domowych oraz transport do schroniska. 2023-12-18 2023-12-27 15:30:00
Dostawa i montaż barier energochłonnych dla zadania pn. Odwodnienie wraz z odtworzeniem nawierzchni asfaltowej ul. Zwycięstwa Turza Śl. 2023-11-21 2023-11-27 12:00:00
Montaż balustrad U-11a na moście nad rzeką Leśnica na działce nr 132/26 i nr 150/27, k.m. 1 obręb Gorzyce 2023-11-20 2023-11-27 10:00:00
Turza Śl. - wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ul. Dalków 2023-11-07 2023-11-13 12:00:00
Usunięcie Dwóch drzew z nieruchomości 165 Rogów 2023-10-04
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zgłoszenia w organie administracji architektoniczno - budowlanym na realizację inwestycji oświetleń ulicznych w Gminie Gorzyce 2023-10-03 2023-10-10 12:00:00
Roboty budowlane polegające na rozbiórce stalowej estakady suwnicowej, usytuowanej na parcelach nr 126, 127, 128 zlokalizowanych w Olzie przy ul. Wałowej. 2023-09-22 2023-10-02 17:00:00
Zakup wraz z transportem węgla, eko-groszku dla potrzeb budynków gminnych 2023-09-22 2023-09-29 14:00:00
Zakup autobusu do przewozu uczniów 2023-09-12 2023-09-18 09:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
4393
do góry