• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 24
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Wykonanie usług w ramach odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce podczas akcji zimowej w sezonie 2021-2022 2021-10-12 2021-10-20 09:00:00
Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw 2021-09-13 2021-10-06 09:00:00
Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku 2021-08-03 2021-08-18 09:00:00
Czyżowice - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Nowa 2021-07-14 2021-07-29 09:00:00
Remont skarpy przy LKS Rogów 2021-05-28 2021-06-14 09:00:00
Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej w Olzie 2021-05-13 2021-06-07 09:00:00
Zakup masy asfaltowej na gorąco (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) do remontów nawierzchni drogowych 2021-04-20 2021-05-05 09:00:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę gminnych inwestycji drogowych 2021-04-16 2021-04-27 09:00:00
Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Olzie 2021-03-23 2021-04-15 09:00:00
Przebudowa boiska przy Szkole Podstawowej w Bluszczowie wraz z przebudową układu komunikacyjnego i budową muru oporowego 2021-03-15 2021-03-30 09:00:00
Przebudowa drogi ul. Piaskowej w Bluszczowie w kierunku pomnika św. Jana Nepomucena 2021-03-03 2021-03-18 09:00:00
Bankowa obsługa budżetu Gminy Gorzyce w latach 2021-2023 2020-12-11 2020-12-21 09:00:00
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Gorzyce - etap II Rogów 2020-11-24 2020-12-10 11:09:00
Rozbudowa budynku OSP w Bluszczowie 2020-11-04 2020-11-19 09:00:00
Wykonanie usług w ramach odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce podczas akcji zimowej w sezonie 2020-2021 2020-11-02 2020-11-10 09:00:00
Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów 2020-09-14 2020-09-24 09:00:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Gorzyce 2020-09-11 2020-10-14 09:00:00
Rogów-Bluszczów - przebudowa fragmentu rowu wraz z przebudową przepustu 2020-07-29 2020-08-19 09:00:00
Budowa zjazdu publicznego do myjni i do pól uprawnych obok GOTSiR Nautica w Gorzycach 2020-07-07 2020-07-22 09:00:00
Zakup walca drogowego wraz z dostawą do Zamawiającego 2020-05-28 2020-06-17 09:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry