• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 52
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Przebudowa ulicy Mickiewicza w Gorzycach 2023-01-26 2023-02-10 09:00:00
Budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni jezdni dróg gminnych ul. Polnej, Wiejskiej i Parkowej w Czyżowicach 2023-01-18 2023-02-02 09:00:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów gminnych, odbiór odpadów w ramach akcji prowadzonych przez Gminę oraz dzierżawa pojemników na rok 2023. 2022-12-29 2023-01-09 09:00:00
Zakup paliw płynnych na rok 2023 2022-12-14
Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz Leków z Apteki 2022-11-28 2022-12-29 00:09:00
Zakup paliw płynnych 2022-11-15
Wykonanie usług w ramach odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce podczas akcji zimowej w sezonie 2022-2023 2022-11-09 2022-11-23 09:00:00
Wykonanie usług w ramach odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce podczas akcji zimowej w sezonie 2022-2023 2022-10-24 2022-11-03 09:00:00
Zakup paliw płynnych 2022-10-14 2022-10-25 09:00:00
Dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu "Cyfrowa Gmina" dla Gminy Gorzyce 2022-08-31 2022-09-08 09:00:00
PRZEWÓZ UCZNIÓW Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI Z TERENU GMINY GORZYCE DO PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W RYBNIKU, RACIBORZU I WODZISŁAWIU ŚL. W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 2022-08-10 2022-08-18 09:00:00
Zakup wraz z transportem węgla i eko-groszku dla potrzeb budynków gminnych 2022-07-26 2022-08-04 09:00:00
Gorzyce - rozbudowa trybun na boisku sportowym 2022-07-15 2022-08-04 10:00:00
Turza - remont kaplicy ul. Powstańców 2022-07-13 2022-07-29 09:00:00
Odbudowa przepustu na drodze gminnej ulicy Palarni w Rogowie 2022-07-08 2022-07-25 09:00:00
Gorzyce - rozbudowa trybun na boisku sportowym 2022-06-30 2022-07-15 09:00:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce” 2022-05-27 2022-06-06 12:00:00
„Bluszczów - dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań przeciwpożarowych” 2022-05-26 2022-06-10 00:09:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia inwestycji drogowych 2022-05-04 2022-05-12 00:09:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce” 2022-04-26 2022-05-06 09:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
1351
do góry