• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zamówienia publiczne/Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne powyżej kwoty 130 000 zł

Zamówienia publiczne - znaleziono: 37
Przedmiot postępowania Data ogłoszenia Termin składania ofert
Gorzyce - rozbudowa trybun na boisku sportowym 2022-06-30
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce” 2022-05-27 2022-06-06 12:00:00
„Bluszczów - dostosowanie budynku Szkoły Podstawowej do wymagań przeciwpożarowych” 2022-05-26 2022-06-10 00:09:00
Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na budowę/zgłoszenia inwestycji drogowych 2022-05-04 2022-05-12 00:09:00
Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania „Termomodernizacja budynków oświatowych w Gminie Gorzyce” 2022-04-26 2022-05-06 09:00:00
ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁYCH, POŁOŻONYCH NA TERENIE GMINY GORZYCE 2022-04-15 2022-05-19 09:00:00
Zakup masy asfaltowej na gorąco (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) do remontów nawierzchni drogowych 2022-04-12 2022-04-21 09:00:00
Gorzyczki - budowa chodnika przy ul. Kopalnianej 2022-03-22 2022-04-07 09:00:00
Przebudowa drogi gminnej odnogi ul. Stawowej w Bełsznicy 2022-02-10 2022-02-25 09:00:00
Rozbudowa ul. 27 Marca w Turzy Śląskiej 2022-01-24 2022-02-11 09:00:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2021-12-21 2021-12-29 09:00:00
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 2021-11-25 2021-12-07 09:00:00
Olza - remont kanalizacji deszczowej na ul. Zwycięstwa 2021-10-18 2021-11-02 09:00:00
Wykonanie usług w ramach odśnieżania i posypywania dróg gminnych na terenie Gminy Gorzyce podczas akcji zimowej w sezonie 2021-2022 2021-10-12 2021-10-20 09:00:00
Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw 2021-09-13 2021-10-06 09:00:00
Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku 2021-08-03 2021-08-18 09:00:00
Czyżowice - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Nowa 2021-07-14 2021-07-29 09:00:00
Remont skarpy przy LKS Rogów 2021-05-28 2021-06-14 09:00:00
Termomodernizacja budynku przy ul. Szkolnej w Olzie 2021-05-13 2021-06-07 09:00:00
Zakup masy asfaltowej na gorąco (warstwa wiążąca i warstwa ścieralna) do remontów nawierzchni drogowych 2021-04-20 2021-05-05 09:00:00
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry