• język migowy
BIP
Grafika BIP

Sekretarz Gminy

Sekretarz Gminy Gorzyce - Maria Władarz

Pracuje w Budynku nr 1 przy ulicy Kościelnej 15 tel. +48 32 451 30 56 wew. 51

Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu, a w szczególności:

 1. pełnienie stałego nadzoru nad organizacją pracy oraz przestrzeganiem wewnętrznego porządku pracy, prawidłowym wykonywaniem czynności kancelaryjnych i prawidłowym obiegiem dokumentów i informacji w Urzędzie,
 2. dekretowanie korespondencji wpływającej do Urzędu,
 3. pełnienie nadzoru nad obsługą klientów i załatwianiem indywidualnych spraw mieszkańców,
 4. pełnienie bezpośredniego nadzoru nad pracą Referatu Organizacyjnego oraz Referatu Spraw Obywatelskich,
 5. wykonywanie wobec Wójta czynności z zakresu prawa pracy, niezastrzeżonych do właściwości Rady i jej przewodniczącego,
 6. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy wobec pracowników Urzędu i kierowników jednostek organizacyjnych gminy w zakresie udzielonego upoważnienia Wójta,
 7. koordynowanie polityki zarządzania zasobami ludzkimi, a w szczególności procesu zatrudniania, organizowania naborów, służby przygotowawczej, oceniania pracowników.
 8. opracowywanie projektu Regulaminu oraz jego zmian,
 9. współpraca z Radą, Komisjami Rady i Sołtysami,
 10. współpraca z sołectwami i zapewnienie udziału przedstawiciela Wójta na zebraniach wiejskich, gdzie odbywają się wybory sołtysa i rady sołeckiej,
 11. przyjmowanie ustnych oświadczeń ostatniej woli spadkodawcy,
 12. koordynacja spraw związanych z wyborami, spisami i referendami,
 13. wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia Wójta.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-08 11:34
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2020-01-10 11:37
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2020-01-10 11:34
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2020-01-10 11:34
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
135
do góry