• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Ochrona środowiska/Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach (..)

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie

Zgodnie ustawą Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późniejszymi zmianami), organy administracji publicznej są obowiązane do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie w formie elektronicznej i udostępniane społeczeństwu za pośrednictwem sieci Internet.

Publicznie dostępne wykazy danych o środowisku i jego ochronie dostępne są na stronie:

Dokumenty Gminy Gorzyce:

Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie dostępny jest na w bazie Ministerstwa Środowiska pod adresem - https://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urząd+Gminy+Gorzyce

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2020-03-30 14:03
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2019-12-23 14:10
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2019-12-23 14:10
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
20
do góry