• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Meldunki/Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru (..)

Udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL

Wymagane dokumenty

 1. Wypełniony formularz wniosku.
 2. Dowód uiszczenia opłaty - w przypadku złożenia wniosku przez podmiot obowiązany do uiszczenia opłaty za udostępnienie danych.
 3. Dowód osobisty lub paszport (do wglądu).

 Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Gorzyce, ul. Bogumińska 13
Numer telefonu +48 32 45.13.056 wew. 36

 Opłaty

 1. Kwota opłaty za udostępnienie danych jednostkowych: 31 zł.
 2. Opłatę za udostępnienie danych do celów badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku ustala się według specjalnego wzoru określonego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL.
 3. Nie pobiera się opłaty, gdy dane są niezbędne do realizacji ustawowych zadań następującym podmiotom:
 • organom administracji publicznej, sądom i prokuraturze;
 • Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służbie Więziennej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Służbie Celno-Skarbowej, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Ochrony Państwa, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organom wyborczym i strażom gminnym (miejskim);
 • komornikom sądowym - wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzania spisu inwentarza;
 • państwowym i samorządowym jednostkom organizacyjnym oraz innym podmiotom - w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach;
 • Polskiemu Czerwonemu Krzyżowi, w zakresie danych osób poszukiwanych.
 1. Osoby i jednostki organizacyjne, które wykażą w tym interes prawny, są zwolnione z opłat w przypadku udostępnienia z rejestru mieszkańców danych niezbędnych do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia.

Opłatę za udostępnienie danych z w wysokości 31 zł - można uiścić w Referacie kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego lub na konto Gminy Gorzyce nr 12 8469 0009 0000 0257 2000 0001. 

 Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

 Opłatę skarbową można uiścić:

 • w  Referacie kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego przy ul. Bogumińskiej 13
 • na konto Gminy Gorzyce nr 68 8469 0009 0000 0257 2000 0060.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-04-28 Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 107
Wniosek o udost. danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL.pdf 352.08KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
Futerska Beata 2022-04-28 14:47
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2022-04-28 14:46
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2022-04-28 14:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
11
do góry