• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Meldunki/Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Wymagane dokumenty

  1.  Wniosek.
  2. Dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do lokalu/budynku (umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu/budynku).
  3. Inne dokumenty potwierdzające fakty opisane we wniosku (np. sentencja wyroku rozwodowego, wyrok orzekający eksmisję, protokół z wykonania eksmisji)
  4. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.
  5. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo poświadczony odpis) wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej.

Jednostka odpowiedzialna

Urząd Stanu Cywilnego

Gorzyce, ul. Bogumińska 13
Numer telefonu +48 32 45.13.056 wew. 36

 Opłaty

  1. Opłata skarbowa za wydanie decyzji administracyjnej: 10 zł.
  2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł (z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej).

Opłatę można uiścić:

  • w  Referacie kultury, sportu i bezpieczeństwa publicznego przy ul. Bogumińskiej 13
  • na konto Gminy Gorzyce nr 68 8469 0009 0000 0257 2000 0060.
Kategoria: Powiązane pliki [1]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Pliki
pdf 2022-04-28 Wniosek o wymeldowanie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 189
Wniosek o wymeldowanie.pdf 33.46KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
Futerska Beata 2022-04-28 14:45
Aktualizacja publikacji
Futerska Beata 2022-04-28 15:16
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2022-04-28 15:15
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2022-04-28 15:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
10
do góry