• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Znaleziono wiadomości: 536.

 • 2021-08-18

  Zarządzenie nr ORG.0050.528.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.528.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr ORG.0050.484.2021 z dnia 14.05.2021 r. w sprawie powołania Komisji do spraw szacowania strat powstałych w infrastrukturze komunalnej w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej

 • 2021-08-18

  Zarządzenie nr ORG.0050.527.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.527.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 30.07.2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2021 r.

 • 2021-08-18

  Zarządzenie nr ORG.0050.526.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.526.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Zagospodarowanie terenu obok Ośrodka Kultury w Czyżowicach wraz z budową ogólnodostępnego placu zabaw"

 • 2021-08-18

  Zarządzenie nr ORG.0050.525.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.525.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Aktywne Morawskie Wrota - budowa miejsc rekreacji w Bluszczowie, Rogowie i Uchylsku"

 • 2021-08-05

  Zarządzenie nr ORG.0050.524.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.524.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.07.2021 r. w sprawie zatwierdzenia projektu czasowej organizacji ruchu na potrzeby budowy sieci wodociągowej wraz z przyłączami przy ul. ks. E. Kasperczyka w zakresie drogi wewnętrznej przy ul. Dalków w Turzy Śl.

 • 2021-08-03

  Zarządzenie nr ORG.0050.523.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.523.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 20.07.2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 • 2021-08-03

  Zarządzenie nr ORG.0050.522.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.522.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 14.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Czyżowice - budowa kanalizacji deszczowej wraz z odtworzeniem nawierzchni - ul. Nowa"

 • 2021-08-03

  Zarządzenie nr ORG.0050.521.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.521.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 13.07.2021 r. w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu za najem lub dzierżawę obiektów i terenów przekazanych placówkom oświatowym, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce

 • 2021-08-03

  Zarządzenie nr ORG.0050.520.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.520.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.07.2021 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 • 2021-08-03

  Zarządzenie nr ORG.0050.519.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.519.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 12.07.2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry