• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Znaleziono wiadomości: 682.

 • 2022-04-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.664.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.664.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.03.2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Rogowie

 • 2022-04-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.663.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.663.2023 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Czyżowicach

 • 2022-04-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.662.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.662.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29 marca 2022 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy Gorzyce oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Gorzyce za 2021 rok, informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Gorzyce za okres od 31.12.2020 roku do 31.12.2021 roku oraz sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za 2021 rok

 • 2022-04-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.661.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.661.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.03.2022 r. w sprwie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gorzycach

 • 2022-04-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.660.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.660.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 24.03.2022 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gorzyczkach

 • 2022-04-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.659.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.659.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie: "Usługa polegająca na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów od właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy położonych na terenie Gminy Gorzyce w okresie od 01.07.2022 roku do 31.12.2023 roku"

 • 2022-04-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.658.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.658.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23 marca 2022 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o nazwie "Gorzyczki- budowa chodnika przy ul. Kopalnianej"

 • 2022-04-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.657.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.657.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 23.03.2022 r. w sprawie przyznania dotacji na realizację Programu Polityki Zdrowotnej pn. "Kompleksowa Rehabilitacja i Terapia Dzieci Niepełnosprawnych z terenu Gminy Gorzyce" w 2022 roku

 • 2022-04-12

  Zarządzenie nr ORG.0050.656.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.656.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.03.2022 r. w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały  Nr XXXVII/363/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce

 • 2022-04-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.655.2022

  Zarządzenie nr ORG.0050.655.2022 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 18.03.2022 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Gorzyce na 2022 rok

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry