• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Prawo lokalne/Zarządzenia Wójta

Zarządzenia Wójta

Znaleziono wiadomości: 459.

 • 2021-03-09

  Zarządzenie nr ORG.0050.431.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.431.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.01.2021 r. w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w publicznych szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gorzyce na rok 2021

 • 2021-03-09

  Zarządzenie nr ORG.0050.430.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.430.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.01.2021 r. w sprawie organizacji transportu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 i telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych

 • 2021-02-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.429.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.429.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.01.2021 r. w sprawie zmiany cen i rodzajów biletów wstępu do krytej pływalni Gminnego Ośrodka Turystyki, Sportu i Rekreacji "Nautica" w Gorzycach

 • 2021-02-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.428.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.428.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 26.01.2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 • 2021-02-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.427.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.427.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 22.01.2021 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego w Gorzycach

 • 2021-02-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.426.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.426.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 21.01.2021 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości

 • 2021-02-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.425.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.425.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.01.2021 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie ochrony i promocji zdrowia, pomocy społecznej w 2021 roku

 • 2021-02-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.424.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.424.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 29.01.2021 r. w sprawie ustalenia wykazu nieruchomości będącej mieniem komunalnym Gminy Gorzyce przeznaczonej do zbycia

 • 2021-02-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.423.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.421.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 19.01.2021 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży i ustalenia ceny wywoławczej sprzedaży nieruchomości położonej w Gorzyczkach

 • 2021-02-08

  Zarządzenie nr ORG.0050.422.2021

  Zarządzenie nr ORG.0050.421.2021 Wójta Gminy Gorzyce z dnia 16.01.2021 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Gorzycach do przeprowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, świadczeń "Dobry start", świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie dużej Rodziny

Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry