• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Duplikat zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji i zaświadczenia

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się na stronie: https://www.sekap.pl/katalog.seam

Miejsce załatwienia sprawy:

44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 13
tel. +48 32 451 30 56 wew. 36

Opłaty

 1. Opłatę w wysokości odpowiednio:
  1. 24,00 złotych – za wydanie duplikatu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
  2. 5,00 złotych – za wydanie poświadczonej kopii zezwolenia/decyzji lub zaświadczenia dotyczącego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (od każdej pełnej lub zaczętej stronicy).
 2. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.
 3. Termin wniesienia opłaty: najpóźniej w dniu składania wniosku.
 4. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłaty można dokonać na konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy w Gorzycach Nr konta - 68 8469 0009 0000 0257 2000 0060
 5. Jeżeli Wnioskodawca nie wie, ile stron ma dokument, do którego będzie wydawany duplikat, przed dokonaniem wpłaty proszony jest o kontakt z urzędem (telefonicznie lub drogą elektroniczną) w celu uzyskania informacji o wysokości opłaty.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 17:56
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 18:35
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2019-12-16 18:39
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2019-12-16 18:39
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry