• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów (..)

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:

44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 13 - parter, pok. nr 5
tel. +48 32 451 30 56 wew. 37

Opłaty

1. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach następujących po pierwszym roku, w którym przedsiębiorcy udzielono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest obliczana według wartości sprzedaży wskazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu.
Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.

  • Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
    Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 525 zł.
  • Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
    Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 525zł.
  • Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
    Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 77.000 zł. dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2.100 zł. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

2. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto bankowe Urzędu Gminy:
Bank Spółdzielczy w Gorzycach Nr konta - 68 8469 0009 0000 0257 2000 0060

3. Opłat należy dokonać przed wydaniem zezwoleń.

4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 zł. od każdego stosunku pełnomocnictwa. Opłaty można dokonać na rachunek bankowy wskazany powyżej lub bezpośrednio w kasie Urzędu przy ul. Bogimuńskiej 13.
Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 18:06
Aktualizacja publikacji
Jambor Aleksandra 2022-04-25 16:17
Wytworzenie publikacji
Jambor Aleksandra 2022-04-25 16:17
Zatwierdzenie
Jambor Aleksandra 2022-04-25 16:17
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
10
do góry