• język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Załatwianie spraw/Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych/Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów (..)

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Dokonywanie opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Szczegółowe informacje oraz druki do pobrania znajdują się na stronie: https://www.sekap.pl/katalog.seam

Miejsce załatwienia sprawy:

44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 13
tel. +48 32 451 30 56 wew. 36

Opłaty

 1. Opłata za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w latach następujących po pierwszym roku, w którym przedsiębiorcy udzielono zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych jest obliczana według wartości sprzedaży wskazanej przez przedsiębiorcę w składanym przez niego oświadczeniu.
  Opłatę należy wnieść w trzech równych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego.
  1. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
   Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości do 4,5 % alkoholu oraz piwa - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN.
  2. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
   Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 37.500 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) - opłatę wnosi się w wysokości 525 PLN.
  3. Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim przekroczyła kwotę 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim.
   Jeżeli roczna wartość sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim nie przekroczyła kwoty 77.000 PLN dla napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu - opłatę wnosi się w wysokości 2.100 PLN.
 2. W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważności opłaty dokonuje się w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.
 3. Opłatę w wymaganej wysokości należy wpłacić na konto właściwego urzędu przelewem, przekazem pocztowym lub bezpośrednio w kasie urzędu.
  Opłaty można dokonać na konto bankowe:
  Bank Spółdzielczy w Gorzycach Nr konta - 68 8469 0009 0000 0257 2000 0060 lub w Biurze Obsługi Klienta (Parter)
 4. Opłata skarbowa za złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii: 17 PLN od każdego stosunku pełnomocnictwa.
  Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu albo gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony od opłaty skarbowej.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 18:06
Aktualizacja publikacji
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 18:34
Wytworzenie publikacji
Beata Futerska 2019-12-16 18:38
Zatwierdzenie
Beata Futerska 2019-12-16 18:38
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
brak danych
do góry