• język migowy
BIP
Grafika BIP

Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

Miejsce załatwienia sprawy:

44-350 Gorzyce, ul. Bogumińska 13 - parter, pok. nr 5
tel. +48 32 451 30 56 wew. 37

1. Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (Gastronomia) lub poza miejscem sprzedaży (Detal);

 • Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych;

 • Pisemną zgodę właściciela, użytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;

 • Decyzje właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia

Przedsiębiorcy występujący o wydanie zezwolenia jako wspólnicy spółki cywilnej proszeni są o złożenie dodatkowego dokumentu tj. umowy spółki cywilnej.

Pełnomocnictwo (w przypadku ustanowienia) wraz z opłatą skarbową za udzielenie pełnomocnictwa w wysokości 17,00 zł. Opłaty można dokonać na rachunek bankowy Gminy Gorzyce nr 68 8469 0009 0000 0257 2000 0060 lub bezpośrednio w kasie Urzędu przy ul. Bogumińskiej 13.

2. Czas załatwienia sprawy : Zezwolenia wydawane są do 30 dni od daty złożenia wniosku.

3. Termin wniesienia opłaty: przed wydaniem zezwolenia.

4. Opłaty roczne za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszą:

 • napoje alkoholowe do 4,5% alkoholu oraz piwo i napoje od 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa):

  • 525 zł - przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 37 500 zł

  • 1,4% wartości sprzedaży w poprzednim roku - przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 37 500 zł

 • napoje alkoholowe powyżej 18% alkoholu:

  • 2100 zł - przedsiębiorcy rozpoczynający sprzedaż napojów alkoholowych w danym punkcie sprzedaży (pierwsze zezwolenie) oraz przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży mniejszą niż 77 000 zł

  • 2,7% wartości sprzedaży w poprzednim roku - przedsiębiorcy, którzy w poprzednim roku uzyskali wartość sprzedaży wyższą niż 77 000 zł.

Co roku, do 31 stycznia,należy złożyć oświadczenie o ilości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w poprzednim roku. Na podstawie tego oświadczenia należy obliczyć i wpłacić opłatę za korzystanie z zezwolenia.

Wpłaty należy dokonywać na rachunek gminy 68 8469 0009 0000 0257 2000 0060
Opłaty wnosi się w trzech równych ratach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku. Niezłożenie oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych za rok poprzedni do dnia 31 stycznia lub nie dokonanie opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach skutkuje wygaśnięciem zezwolenia (w tym wypadku przedsiębiorca może wystąpić o ponowne wydanie zezwolenia nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od dnia wydania decyzji o wygaśnięciu zezwolenia).

5. Zezwolenie wygasa w przypadku:

 • likwidacji punktu sprzedaży,

 • upływu terminu ważności zezwolenia,

 • zmiany rodzaju działalności punktu sprzedaży,

 • zmiany składu osobowego wspólników spółki cywilnej,

 • niezłożenia oświadczenia o rocznej wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych do 31 stycznia lub niedokonania opłaty w ustawowo określonych wysokościach i terminach.

 

 

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Data publikacji Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Ogłoszenia
pdf 2022-12-08 wniosek o wydanie zezwolenia.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 116
wniosek o wydanie zezwolenia.pdf 117.91KB zobacz
pdf 2022-12-08 oświadczenie.pdf
zobacz: rejestr zmian pliku, ilość pobrań: 117
oświadczenie.pdf 340.75KB zobacz

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Gmina Gorzyce - Urząd Gminy Gorzyce
Pierwsza publikacja
IntraCOM.pl Katowice 2019-12-16 18:01
Aktualizacja publikacji
Jambor Aleksandra 2022-04-25 16:18
Wytworzenie publikacji
Jambor Aleksandra 2022-04-25 16:18
Zatwierdzenie
Jambor Aleksandra 2022-04-25 16:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
41
do góry